White Diamond Vase

White Diamond Vase

  • $25.99


Dimensions:  5.2" X 10.24"